Transport colete

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Vehiculul cu dou? ro?i trebuie rezervat ca colet dac? nu c?l?tori?i cu trenul împreun? cu vehiculul. Merge?i la biroul Parcel cu o copie Xerox a certificatului de înmatriculare al vehiculului cu dou? ro?i. Vehiculul cu dou? ro?i trebuie ambalat corespunz?tor înainte de rezervare. Asigura?i-v? c? rezervorul de benzin? din ma?ina dvs. cu dou? ro?i este gol înainte de a împacheta.

Care este num?rul PRR de 10 cifre?

Un nr unic de 10 cifre. numit PRR (Progressive Reference Record) Nr. este generat. colet în form? codificat?. Spre deosebire de RFID, nu este susceptibil la interferen?e electronice.

În ce caz, permisul special nu este permis?

Nu trebuie eliberate permise speciale angaja?ilor c?ilor ferate ?i membrilor familiei acestora pentru participarea la activit??i culturale.

Pot c?l?tori cu permisul de cale ferat??

D? dreptul titularului s? c?l?toreasc? pe c?ile ferate indiene în orice clas?, alta decât clasa First AC împreun? cu familia sa, sub rezerva rezerv?rii unui num?r maxim de patru dane.

Pot s? iau benzin? în tren?

În conformitate cu sec?iunile 164 ?i 165 din Legea c?ilor ferate din 1989, dac? un pasager este g?sit c?l?torind într-un tren cu articole inflamabile precum petarde, sobe, gaz ?i benzin?, atunci i se poate aplica o amend? de 1.000 de lei. În afar? de aceasta, pasagerul mai poate fi condamnat la trei ani de închisoare.

Putem c?l?tori cu trenul cu numele altei persoane?

Dac? cineva are un bilet confirmat, dar nu poate lua trenul dintr-un motiv, acum poate transfera biletul unui membru al familiei ?i poate economisi banii cheltui?i pe bilet. Un lucru de remarcat aici este c? transferul este posibil numai c?tre un membru al familiei, tat?, mam?, sor?, frate, fiic?, fiu, so? sau so?ie.

Cum ob?in un PRR?

Raportul pre?-cercetare (PRR) m?soar? rela?ia dintre capitalizarea de pia?? a unei companii ?i cheltuielile sale de cercetare ?i dezvoltare (R&D). Raportul pre?-cercetare este calculat prin împ?r?irea valorii de pia?? a unei companii la ultimele 12 luni de cheltuieli pentru cercetare ?i dezvoltare.

Cum pot ob?ine num?rul meu PRR pe calea ferat??

Se poate face prin intermediul Serviciului de rezervare online al C?ilor Ferate Indiane, înregistrându-se pe site-ul web oficial al C?ilor Ferate Indiene. Portalul site-ului web preg?te?te PWB/PRR în form? pdf ?i îl trimite prin e-mail la ID-ul de e-mail înregistrat. Imprimarea acestuia poate fi utilizat? în momentul livr?rii lotului.

Cum g?sesc num?rul de referin?? al coletului meu?

Num?rul dvs. de referin?? de urm?rire

Pentru a urm?ri articolul dvs., ve?i avea nevoie de num?rul de referin?? care se g?se?te pe chitan?a oficiului po?tal. Acesta poate fi numit cod de bare sau referin??. Num?rul de referin?? are între 9 ?i 27 de caractere lungime

Câte zile este permisul special?

30 de zile
Un permis special este un permis temporar emis de Departamentul de Imigrare din Malaezia. De obicei, este valabil 30 de zile.

Familia angaja?ilor c?ilor ferate pot c?l?tori gratuit?

Ofi?erul care de?ine abonamentul de aur poate c?l?tori la serviciu cu 1 AC pe c?ile ferate din India. Î?i pot lua membrii familiei ?i în timpul turneului, beneficiind de dou? locuri în 1AC ?i dou? locuri la clasa I.
.
CARD PASS
DUTY CARD PASS RESIDENTIAL CARD PASSES
SCHOOL CARD PASS PROVISION CARD PASS_x0000 PASSD_x0000

Ce se întâmpl? dac? permisul special a expirat?

R6: În cazul în care cardul SP a expirat ?i de?in?torul nu a p?r?sit Singapore, el/ea va fi considerat un dep??itor de ?edere. Este o infrac?iune conform Legii privind imigra?ia oferirea de hran? sau ad?post unui infractor de imigrare (dep??it ?edere sau imigrant ilegal).

Pot împacheta bicicleta cu trenul care nu este pe numele meu?

Includerea fiului cu vârsta peste 21 de ani în permisul Privilege eliberat în favoarea angaja?ilor c?ilor ferate. Reglementarea îndrept??irii permiselor de privilegiu în a?teptarea eliber?rii comenzilor pe baza recomand?rilor Comisiei centrale de pl??i a 6-a. Emiterea unui bilet duplicat în locul pierderii/e?ecului.

Poate prietenul meu s? mearg? cu bicicleta?

Un permis de clas? întâi v? ofer? acces atât la compartimentele de clasa întâi, cât ?i la cea a doua din fiecare tren.

Ce documente sunt necesare pentru bicicleta de pachet în tren?

Clasa a 2-a „A” (culoare galben?) d? dreptul de?in?torului la: (ii) Numai permisul de clasa a 2-a, cu facilitatea suplimentar? de a c?l?tori în 3-AC, în alte trenuri decât Rajdhani/Shatabdi express. (iii) Dreptul lor în trenurile Jan Shatabdi va fi acela?i cu cel al de?in?torilor de permis de clasa a 2-a.

Pot s? merg cu bicicleta altei persoane în India?

Nu transporta?i mai mult de ‚¹50.000 de numerar f?r? documente valabile”

Concluzie

Pentru astfel de scenarii, exist? prevederi f?cute în trenurile premium, cum ar fi trenurile Rajdhani, Shatabdi ?i Duranto Express, unde se ofer? mese la bord ?i, dac? unul dintre aceste trenuri întârzie, c?ile ferate din India ofer? mese gratuite pasagerilor din aceste trenuri.

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?