Solu?ii de management al transportului de colete

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Un sistem de management al transportului (TMS) este o platform? logistic? care folose?te tehnologia pentru a ajuta companiile s? planifice, s? execute ?i s? optimizeze mi?carea fizic? a m?rfurilor, atât la intrare, cât ?i la ie?ire, ?i pentru a se asigura c? transportul este conform, documenta?ia adecvat? este disponibil?.

Care sunt exemplele de TMS?

Cele mai bune sisteme de management al transportului (TMS)
Cloud Logistics.
Descartes.
Blue Yonder.
Kuebix.
Manhattan.
MercuryGate.
Oracle.
SAP_x000_D_SAP.

Ce este un sistem de gestionare a coletelor?

Aceste sisteme permit o mai bun? urm?rire a livr?rilor, mic?oreaz? timpul de depozitare a unui colet ?i reduc timpul necesar proces?rii fiec?rui colet individual. Sarcinile principale implic?: Coletele sunt livrate la punctul de livrare, cum ar fi camera de coresponden?? sau hol.

Cât cost? software-ul TMS?

Pre?ul TMS începe de la 350 USD – 2.000 USD+ pe lun?

Pre?ul TMS poate fluctua în func?ie de factori precum integr?ri, servicii profesionale ?i API-uri personalizate. Contacta?i-ne pentru a vorbi cu un expert sau pentru a programa o demonstra?ie.

Care este principiul de baz? al TMS?

Context: Stimularea Magnetic? Transcranian? (TMS) este o nou? tehnic? neurofiziologic? bazat? pe principiul induc?iei electromagnetice. Când un impuls de curent trece printr-o bobin?, acesta devine un câmp magnetic ?i p?trunde în scalp ?i craniu ?i ajunge la creier f?r? durere.

Care este un dezavantaj al TMS?

Trecut?ri faciale în timpul tratamentului. Înro?irea pielii la locul plas?rii bobinei. Anxietate înainte ?i în timpul tratamentului. Disconfort u?or (de obicei se risipe?te la sfâr?itul primului tratament).

Câte tipuri de TMS exist??

Exist? 3 tipuri de baz? de TMS: cu un singur impuls, cu puls pereche sau TMS repetitiv (rTMS). În TMS cu un singur impuls, un impuls este aplicat nu mai repede de o dat? la câteva secunde.

Care sunt cele trei faze ale TMS?

Faze de utilizare cu TMS
Faza de definire: Înregistrarea aplica?iei ?i definirea comenzii.
Faza de construc?ie: Instan?area defini?iei comenzii ca evenimente.
Faza de execu?ie: Livrare eveniment.

Ce dispozitiv este folosit pentru TMS?

Dispozitivul BrainsWay TMS efectueaz? o stimulare magnetic? transcranian? profund? (Deep TMS). Deep TMS folose?te o bobin? special conceput? în form? de H, care este g?zduit? în interiorul unei c??ti. Acest design are scopul de a furniza stimulare mai adânc în creier, deci TMS profund.

Ce este coletul în transport?

Livrarea coletelor se refer? la transportul de articole mai u?oare, mai mici în cutie. De obicei, pachet înseamn? pachete care cânt?resc 100 de lire sau mai pu?in ?i care pot fi mutate f?r? asisten??.

Ce este FMD în curier?

FDM înseamn? Manifest de livrare în franciz?, ceea ce înseamn? transportul sau putem spune c? produsul este disponibil pentru livrare ?i va fi livrat în urm?toarele ore. FDM este Manifestul de livrare a francizei. ?i FDM preg?tit este ca ?i cum curierul dvs. a fost documentat pentru a fi livrat în urm?toarele câteva ore.

De ce este important sistemul de management al curierului?

Ai nevoie de un sistem de management al livr?rilor prin curier, deoarece f?r? unul, nu vei fi competitiv. Un sistem de management al livr?rii curierului, sau CMS, este un software de afaceri care simplific? gestionarea ?i rutarea curierului. Un CMS eficientizeaz? toate urm?toarele sarcini: planificarea ?i optimizarea rutelor de livrare.

Ce marc? de TMS este cea mai bun??

Neuronetics, Inc. este lider de pia?? în TMS cu NeuroStar Advanced Therapy. În 2008, NeuroStar a fost primul tratament TMS aprobat de FDA pentru tratamentul depresiei. De atunci, peste 4,5 milioane de tratamente NeuroStar Advanced TMS au fost efectuate la peste 120.00 de pacien?i.

Cât cost? TMS în India?

rTMS este o terapie costisitoare, care cost? aproximativ 5.000 Rs per sesiune. Un pacient necesit? între 20 ?i 30 de ?edin?e. Nu ar trebui oferit nim?nui care nu este mul?umit de managementul medical, ci doar celor care ar putea beneficia de ea.

Care este rata de succes TMS?

Func?ioneaz? TMS? Aproximativ 50% pân? la 60% dintre persoanele cu depresie care au încercat ?i nu au reu?it s? beneficieze de medicamente experimenteaz? un r?spuns semnificativ clinic cu TMS. Aproximativ o treime dintre ace?ti indivizi experimenteaz? o remisie complet?, ceea ce înseamn? c? simptomele lor dispar complet.

Cine a inventat TMS?

Pân? în 1985, începutul TMS a?a cum îl ?tim noi începea s? se formeze. Dr. Anthony Barker a creat primul dispozitiv de stimulare magnetic? transcranian?. Dispozitivul ?i studiile sale au dovedit influen?a stimul?rii magnetice asupra cortexului motor pentru a modifica semnalele electrice ale creierului prin utilizarea câmpurilor magnetice.

Concluzie

M?sur?torile TMS pot fi ob?inute prin ?inerea bobinei peste cortexul motor primar (M1). Pulsurile TMS determin? depolarizarea neuronilor de sub bobin?, eliberarea unui poten?ial de ac?iune, iar aceasta poate continua s? produc? activitate muscular? (cunoscut? sub numele de poten?ial evocat motor, MEP) care este apoi înregistrat? folosind electromiografie (EMG).

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?