Serviciul direct de colete Transportadora

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Conform legii, este ilegal s? trimite?i bancnote ?i monede prin po?t? sau serviciu de curierat. Serviciile de curierat precum DTDC, DHL, FedEx etc. vor verifica prezen?a banilor în pachetele lor. Dac? sunt g?site, nu vor permite expedierea acestuia ?i vor cere expeditorului s? elimine astfel de articole.

Cine este responsabil pentru livrarea unui colet?

Dac? a?i cump?rat ceva de la o companie pentru a fi livrat, este responsabilitatea vânz?torului s? se asigure c? articolul v? este livrat. Dac? vânz?torul a folosit un curier, ar trebui s? îl urm?reasc? pe curier pentru a afla ce s-a întâmplat cu comanda dumneavoastr? – nu este responsabilitatea dumneavoastr?.

Serviciile de curierat v? verific? coletul?

Da, companiile de curierat sunt responsabile pentru ceea ce transport?, prin urmare sunt obligate s? verifice con?inutul fiec?rui pachet pe care îl manipuleaz?.

Cum primesc un colet dintr-un tren?

Se pot ridica cu u?urin?? coletele de la Gar?. Este nevoie doar de predarea Parcel Way Bill (PWB) sau a Parcel Railway Receipt (PRR). Cu toate acestea, ar putea fi necesare câteva documente oficiale pentru a fi transmise împreun? cu PWB/PRR, cum ar fi dovada ID-ului destinatarului etc.

Ce articole nu pot fi expediate?

Unele articole sunt interzise (complet interzise). Unele sunt restric?ionate (permise în anumite condi?ii).
.
Nu pute?i trimite aceste articole prin po?ta SUA:
Airbags.
Muni?ie.
Explozivi.
Benzin?.
Marijuana (medical?); cânep?/CBD este permis?, dar restric?ionat?.

Cum împachetezi banii?

?i înf??ura?i-l peste marginea dolarului. ?i încearc? s?-l p?strezi centrat. Deci este centrat aici ?i More

Ce se întâmpl? dac? un curier îmi pierde coletul?

Dac? coletul dvs. nu a sosit:

Apoi contacta?i vânz?torul ?i întreba?i unde este comanda. Dac? vânz?torul sus?ine c? l-a livrat sau nu ?tie unde este, pute?i cere o relivrare.

Cum func?ioneaz? livrarea coletului?

Când se plaseaz? o comand?, un ?ofer este trimis s? ridice coletul. Cu toate acestea, companiile de curierat iau în considerare diferi?i factori precum pozi?ia ?oferului ?i urm?toarea lor destina?ie în cazul în care au de f?cut o livrare ?i prioritizeaz? în consecin?? trimi?ând ?oferul cel mai apropiat de loca?ia de preluare.

Ce se întâmpl? dac? nu primesc pachetul meu?

Trimite?i o cerere de c?utare a e-mailurilor lips?

Dac? dup? 7 zile lucr?toare de la trimiterea formularului de cerere de ajutor online, e-mailul sau pachetul dvs. nu a ajuns, trimite?i o solicitare de c?utare a e-mailurilor lips? cu urm?toarele informa?ii: Adresa po?tal? a expeditorului. Adresa po?tal? a destinatarului.

Cum este urm?rit un colet?

Un cod de bare este atribuit coletului, care este scanat de to?i cei care intr? în contact cu acesta. Aceasta înseamn? c? pot actualiza cu u?urin?? notele ata?ate expedierii respective, f?r? confuzie sau f?r? posibilitatea unei erori umane care ar putea ap?rea la introducerea manual? a datelor coletului.

Cum trimit un colet?

Trimiterea unui colet cu un curier în 3 pa?i simpli:
Alege?i adresa de ridicare sau loca?ia de predare.
Introduce?i detaliile de livrare ale destinatarului.
Acesta este pasul final, pur ?i simplu alege?i dimensiunea coletului, acoperirea ?i viteza de livrare.

Verific? fiecare pachet?

Vama verific? toate pachetele ?i po?ta interna?ionale de intrare. În timpul acestui proces, un ofi?er vamal din ?ara în care expedia?i va examina pachetul pentru a se asigura c? respect? legile, reglement?rile ?i politicile ??rii. De asemenea, vor stabili ce taxe ?i taxe ar putea fi datorate.

Care este tariful coletului în tren?

Tarife colet? Scala Bagaje
Distan?a pl?ci (Klometri) 41 – 50 Kgs Rs.
81 90 30,38
91 100 32,18
101 110 110 310,000D_ 101 110 310,000D_ 310,000D_ 310,000D

Cât timp dureaz? coletul feroviar?

În calitate de Colet f?r? bilet, trebuie s? rezerva?i la un orar al biroului de colete, între 9:00 ?i 17:00. ?i luarea livr?rii ?i în programul de lucru al biroului de colete. Cost? mai pu?in în compara?ie cu Parcel împreun? cu biletul. Dar poate dura oricând între 3-7 zile.

Care este pre?ul pe kg în bagaj de tren?

Pentru mai multe distan?e, tariful perceput va fi Rs. 5 pentru o greutate între 1 ?i 10 kg ?i pentru o greutate mai mare între

Ce poate merge prost la expediere?

Poate fi u?or s? trece?i cu vederea urm?toarele gre?eli, care duc la cheltuieli organiza?ionale nedorite ?i inutile ?i dureri de cap.
Ambalare necorespunz?toare.
Greutate inexact? a expedierii.
Clasa de transport incorect?.
Servicii de expediere.
Livrare pentru un singur transport. chitan??.
Adres? incorect?.

Concluzie

Lucrul important de re?inut este c? ave?i voie s? trimite?i prin USPS lichide neinflamabile, non-corozive, non-explozive, neodoritoare ?i nepericuloase. Aceasta include transporturile de ap? ?i alte tipuri de lichide eligibile.

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?