Serviciul de colete de transport de stat Gujarat

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Poate apela GSRTC Num?r gratuit IVR Extensia între 8:00 ?i 20:00 în fiecare zi.

Care este diferen?a dintre Gurjarnagri ?i autobuzul Express?

Gurjarnagari este superior autobuzului Ordinary Express ?i are locuri bune ?i confortabile. Pentru mai mult spa?iu pentru picioare, rezerva?i în Front Row, dac? este disponibil. Acest subiect a fost închis pentru post?ri noi din cauza inactivit??ii. Ce sunt regulile forumului?

Cum ob?in o rambursare de la GSRTC?

Nu se aplic? ramburs?ri pentru Tranzac?iile de rezervare curent?. Nu va fi permis? nicio anulare (Rezervare în avans / Rezervare curent?) dup? plecarea autobuzului din locul ini?ial.

Cum pot reclama GSRTC?

Pentru remedierea rapid? a interog?rilor, pute?i contacta numerele oficiale de reclama?ii GSRTC 1800 233 666 666 ?i 0792 283 5000 sau le pute?i trimite prin e-mail problemele dvs. legate de rambursare la erefundmail1.gsrtc.in.

Care este salariul ?oferului de autobuz Gsrtc?

Salariul mediu anual (estimat)

Salariul BUS Conductor în Gsrtc variaz? între ‚¹ 23,0 Lakhs ?i ‚¹ 28,1 Lakhs pe an. Aceasta este o estimare bazat? pe salariile primite de la angaja?ii Gsrtc.

Care este autobuzul guvernamental nr. 1 din India?

1. Corpora?ia de transport rutier de stat din Karnataka (KSRTC)

Care sunt cele 3 tipuri de autobuze?

Sunt utilizate trei tipuri de magistral?.
Address bus – transport? adresele de memorie de la procesor la alte componente, cum ar fi dispozitivele de stocare primar? ?i de intrare/ie?ire.
Data bus – transport? datele între procesor ?i alte componente.
Control bus – poart? controlul semnale de la procesor c?tre alte componente.

Care este cel mai luxos autobuz din India?

Noile autobuze de lux Volvo 9600 sunt introduse în dou? formate – 15m 6×2 ?i 13,5m 4×2. Acestea vor fi disponibile atât în configura?ii de scaune, cât ?i de dormitoare din fabric?.

Care este cea mai mare sta?ie de autobuz din Gujarat?

Cl?direa este cunoscut? sub numele de Ved Transcube Plaza. Construit? la un cost de ‚¹ 114 crore (14 milioane USD), sta?ia cu cinci etaje se întinde pe 2,4 lakh de metri p?tra?i. Sta?ia g?zduie?te peste 800 de autobuze ?i pân? la 28.000 pân? la 35.000 de pasageri zilnic.

Cât? sum? va fi rambursat? pentru biletul anulat?

Taxele de anulare sunt pentru fiecare pasager. Dac? un bilet confirmat este anulat în decurs de 48 de ore ?i cu pân? la 12 ore înainte de plecarea programat? a trenului, taxele de anulare vor fi de 25% din tarif, sub rezerva ratei forfetare minime men?ionate în clauza de mai sus.

Cum îmi pot rambursa biletul f?r? confirmare?

În cazul biletelor la ghi?eu aflate pe lista de a?teptare, le pute?i anula la un ghi?eu PRS sau site-ul IRCTC cu pân? la 30 de minute înainte de plecarea programat? a trenului ?i pute?i primi o rambursare de la ghi?eu.

Primim rambursare la anularea biletului de autobuz?

Taxele de anulare vor fi calculate în func?ie de tariful încasat al biletului, iar suma rambursat? va fi încasat? mai pu?in taxa de anulare. În plus, taxele de anulare sunt aplicabile numai pentru tariful real. 4. Taxa de rezervare nu este rambursabil?.

Cum pot s? m? plâng guvernului din Gujarat?

Contacta?i US
Adresa CMO. Etajul 3, Swarnim Sankul 1, New Sachivalay, Sector 10, Gandhinagar, Gujarat.
Scrie?i c?tre CMO. Împ?rt??i?i nemul?umirile sau feedback-ul dvs. direct CMO aici.
Contact CMO. +91 79 23250073. +91 79 23250074.

Cum pot reclama TMO?

Organiza?ii de management al chiria?ilor (TMO): dac? ave?i o plângere cu privire la un TMO, ar trebui s? le trimite?i direct acestora. Pentru mai multe informa?ii, v? rug?m s? contacta?i biroul local de locuin?e corespunz?tor. Parcare – Contesta?ii împotriva notific?rilor privind taxele de penalizare.

Cum trimit un e-mail GSRTC?

V? rug?m s? trimite?i un e-mail la erefundmail1.gsrtc.in, men?ionând num?rul de referin?? al biletului electronic sau utilizarea rid înregistrat? la GSRTC ?i data tranzac?iei.

Gsrtc este guvernamental sau privat?

Gujarat State Road Transport Corporation, abreviat GSRTC, este o întreprindere guvernamental? de transport de stat din Gujarat pentru pasagerii care faciliteaz? transportul public rutier în servicii moffusil / ora?. GSRTC opereaz? în statul Gujarat, India ?i statele învecinate. Are o flot? de 8703 autobuze.

Concluzie

Cel mai bine pl?ti?i ?oferi de autobuz dup? State
Rank Salariul mediu al ?oferului de autobuz de stat
1 Massachusetts $43,160
2 Connecticut $43,027
3 Washington $42,308
4 Vermont $42,000D_x42,000D_x42,000D
2

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?