Serviciu de ridicare ?i livrare documente

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Cutiile po?tale (PO Box) sunt folosite în mod tradi?ional de c?tre persoane pentru a primi coresponden?a în zonele în care coresponden?a nu poate fi livrat? direct la domiciliu. Oamenii folosesc, de asemenea, c?su?ele po?tale pentru securitate, confiden?ialitate, necesitatea unei livr?ri mai rapide ?i pentru a men?ine o adres? de coresponden?? permanent?.

Cum pot contacta ora?ul Fort Collins?

Prim?ria de Vest, 300 LaPorte Ave.
.
?ef departament: Kelly DiMartino
Dawn Kennedy.
dkennedyfcgov.com.
970.221.6509.
Fort Box, 25_000000000000000005

Ce este un exemplu de cutie po?tal??

De exemplu, în El Centro, California, oficiul po?tal este situat la 1598 Main Street. Prin urmare, pentru PO Box 9975 (fictiv), adresa stradal? ar fi: 1598 Main Street Unit 9975, El Centro, CA.

Cum îmi scriu adresa c?su?ei po?tale?

Adres? valid? a c?su?ei postale format
Începe?i adresa cu cuvintele PO Box
Urm?ri?i-o cu num?rul de c?su?? relevant, de obicei un num?r de 2-5 cifre.
Nu folosi?i semne de punctua?ie; prin urmare, scrie?i PO Box, nu PO Box.

Care este cea mai bun? zon? pentru a locui în Fort Collins?

Cele mai bune locuri de locuit în Fort Collins, CO
Old Town. Dac? dori?i confort într-un cartier fermec?tor, aglomerat, situat central, Old Town ar putea fi locul perfect pentru dvs.
Old Prospect.
Terry Point ?i Terry Shores.
Warren Shores.
Bucking Horse.
Southridge Greens._x000D. Hills.
University Park.

Cine de?ine Fort Collins?

Fort Collins Coloradoan
Tip Daily newspaper
Format Broadsheet
Proprietar(i) Gannett
Editor Eric Larsen (2017)
Fondat 1873
Înc? 3 rânduri

Este Fort Collins un ora? militar?

Fort Collins a fost fondat ca fort militar în 1864 ?i denumit Camp Collins. Postul a primit numele în onoarea locotenentului col. William 0. Collins, comandantul popular al trupelor de cavalerie din Ohio al c?ror cartier general se afla la Fort Laramie.

Este o c?su?? po?tal? o adres? complet??

O c?su?? po?tal? este o adres? po?tal?, dar nu o adres? fizic?. Folosind o c?su?? po?tal?, expeditorii se pot asigura c? e-mailurile po?tale ajung la tine.

Care este num?rul c?su?ei po?tale în India?

Se refer? la codul din num?rul oficiului po?tal al sistemului de coduri po?tale, care este utilizat în principal în India Post pentru a separa coresponden?a. Num?rul indexului po?tal este format din ?ase cifre lungi.

Ce este adresa unei c?su?e po?tale în SUA?

O c?su?? po?tal? este o c?su?? securizat?, numerotat?, situat? la oficiul po?tal, unde po?ta dvs. este p?strat? pân? când o ridica?i.

B?ncile accept? adresa c?su?ei po?tale?

În cele mai multe cazuri, b?ncile nu vor accepta o adres? de c?su?? po?tal? decât dac? aceasta este înso?it? de o adres? fizic? (non-c?su?? po?tal?). Cu alte cuvinte, b?ncile vor accepta o adres? de c?su?? po?tal? în scopuri de coresponden??, dar nu în scopul verific?rii identit??ii.

Este Fort Collins un ora? mic?

Fort Collins este al patrulea ora? ca m?rime din statul Colorado, cu o popula?ie estimat? de 158.600, inclusiv 31.725 de studen?i la Universitatea de Stat din Colorado. Popula?ia din Fort Collins este bine educat?, 44% dintre reziden?i având o diplom? de liceu ?i 52,3% dintre ei de?inând o diplom? de licen??.

Este Fort Collins un ora? bun?

Fort Collins se afl? în comitatul Larimer ?i este unul dintre cele mai bune locuri de locuit din Colorado. Locuin?a în Fort Collins ofer? reziden?ilor o senza?ie suburban? dens? ?i majoritatea reziden?ilor î?i de?in casele. În Fort Collins exist? o mul?ime de restaurante, cafenele ?i parcuri.

De ce se mut? oamenii la Fort Collins?

Situat în comitatul Larimer, Fort Collins v? pune la o or? distan?? de Aeroportul Interna?ional Denver, Parcul Na?ional Rocky Mountain ?i Red Rocks. Oamenii care locuiesc în acest ora? spun c? are o rat? sc?zut? a criminalit??ii ?i ?coli grozave care tind s? atrag? familii mai tinere.

De ce se nume?te Fort Collins?

Tab?ra a fost numit? de generalul James Craig pentru a-l onora pe Lt. Col. William Oliver Collins, care a comandat trupele de cavalerie din Ohio cu cartierul general la Fort Laramie.

În ce jude? se afl? Fort Collins?

Larimer County
Fort Collins / County

Re?edin?a de jude? ?i cea mai mare popula?ie a comitatului Larimer se g?se?te în Fort Collins, dar Loveland este, de asemenea, situat în acest jude? numit pentru William Larimer, Jr., fondatorul Denver. În 2013, popula?ia a fost estimat? la 315.988.

Fort Collins are aeroport?

Clasificat ca aeroport principal cu servicii comerciale, Aeroportul municipal Fort Collins Loveland (FNL) este un aeroport public situat la aproximativ 10 mile de Fort Collins, jude?ul Larimer, Colorado.

Concluzie

Mai accesibil de tr?it în compara?ie cu alte ora?e din Colorado. Costul vie?ii în Fort Collins este pu?in peste media na?ional? din cauza facilit??ilor sociale ale ora?ului ?i a vie?ii de înalt? calitate.

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?