Externalizarea documentelor

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Document Process Outsourcing (DPO) este o strategie care redirec?ioneaz? activit??ile comerciale non-core (centrate pe documente) c?tre un furnizor de servicii ter?? parte (KM în acest caz), f?r? a fi nevoie s? v? face?i griji cu privire la expertiza domeniului.

Ce este externalizarea procesului ?i a documenta?iei pentru aceasta?

Ce este externalizarea procesului de documente? Externalizarea procesului de documente este o strategie organiza?ional? de redirec?ionare a activit??ilor de afaceri non-core c?tre un furnizor de servicii ter?? parte. Angajarea unui furnizor extern care s?-i lase s? fac? treaba f?r? a fi nevoit s?-?i fac? griji cu privire la expertiz? ofer? afacerii dvs. un avantaj extraordinar.

Ce este gestionarea documentelor în BPO?

Serviciile de gestionare a documentelor permit companiilor o catalogare, organizare, g?sire ?i indexare mai rapid? a înregistr?rilor cu un plus de securitate. De la crearea ideii pân? la colectarea documentelor semnificative, procesul complet este acoperit în gestionarea documentelor.

Care sunt cele 4 tipuri de documenta?ie?

Cele patru tipuri de documenta?ie sunt:
tutoriale orientate spre înv??are.
ghiduri orientate c?tre obiective.
discu?ii orientate spre în?elegere.
material de referin?? orientat c?tre informa?ii.

Care sunt cele 7 tipuri de documente?

7. TIPURI COMUNE DE DOCUMENTE
7.1 Coresponden??: mesaje text, e-mailuri, scrisori ?i memorii.
7.2 Propuneri.
7.3 Rapoarte de progres.
7.4 Descrieri ?i defini?ii tehnice._x00050D Raport de recomandare ?i raport de recomandare _x00050D_x0. .
7.7 Instruc?iuni.

Care sunt cele 4 tipuri de externalizare?

Câteva dintre categoriile principale includ:
Externalizarea profesional?.
Externalizarea IT.
Externalizarea produc?iei.
Externalizarea proiectelor.
Externalizarea proceselor.
Outsourcing opera?ional.

Care sunt cele 4 etape ale externaliz?rii?

Dup? cum se men?ioneaz? în articolul de pe site-ul China Sourcing, incluse în cele patru etape ale ciclului utilizate în externalizarea BPO sunt urm?toarele: 1) gândire strategic?, 2) evaluare ?i selec?ie, 3) dezvoltarea contactelor ?i 4) management sau guvernan?? în externalizare.

Care sunt cele trei 3 forme de externalizare?

Tipuri de outsourcing
Outsourcing local (alegerea unei companii în propria ?ar?);
Outsourcing offshore (g?sirea unei echipe undeva în Asia, de exemplu, în India);
Nearshore Outsourcing (o companie dintr-o ?ar? care nu este departe de a ta, cum ar fi în Europa de Est, dac? v? afla?i în Europa de Vest).

Care sunt cele 3 tipuri de documenta?ie?

Toate tipurile de documenta?ie tehnic? se încadreaz? în trei categorii principale: documenta?ie de produs, documenta?ie de proces ?i documente de vânz?ri ?i marketing.
Documenta?ie de produs.
Documenta?ie de proces.
Documenta?ie de vânz?ri ?i marketing.

Ce sunt abilit??ile de gestionare a documentelor?

Abilit??i/Abilit??i necesare:
Abilit??i excelente de comunicare verbal? ?i scris?.
Cuno?tin?e în Microsoft Office Suite sau software conexe.
Abilit??i excelente de organizare ?i aten?ie la detalii.
În?elegerea de baz? a legilor ?i reglement?rilor privind gestionarea documentelor.
Abilit??i excelente analitice ?i tehnice.
.

Ce este KPI în managementul documentelor?

„KPIs” înseamn? „Key Performance Indicators” ?i este un tip de m?surare a performan?ei. Evalueaz? succesul unei activit??i, iar în cazul nostru le putem folosi pentru a monitoriza eficien?a ?i performan?a Controlului documentelor într-o organiza?ie.

Care sunt cele 3 C ale documenta?iei?

Consecven??, conformitate, completitudine
Cele 3 C ale documenta?iei procesului (coeren??, conformitate, completitudine) ?i de ce ar trebui s? v? pese.

Care sunt cele 4 C ale documenta?iei?

Cum poate CSI

Care sunt cele 3 reguli de documentare?

Documenta?ia ar trebui s? fie:
Imediat?. Managerii ar trebui s? ia noti?e imediat dup? ce are loc un incident.
Exact ?i credibil. Atunci când un observator extern (judec?tor, juriu sau investigator EEO) este chemat s? judece partea dvs. a pove?tii, observa?iile detaliate adaug? autenticitate.
De acord.

Care sunt cele mai comune 2 formate de document?

Cele mai comune extensii de fi?iere de documente
DOC ?i DOCX. DOC ?i DOCX sunt formatele native ale Microsoft Word.
TXT. TXT este o extensie de fi?ier pe care am folosit-o pentru a da un exemplu mai sus.
PDF. O alt? bijuterie a câmpului formatului documentului este formatul de fi?ier PDF.
HTM ?i HTML.
PPT ?i PPTX.

Ce sunt tipurile de documente SAP?

Cuprins
FI – Conturi de încasat ?i Conturi de pl?tit. Aplica?ii pentru conturi de încasat. Aplica?ii pentru conturi de pl?tit. Datele de baz? ale clien?ilor. Date de baz? furnizor/furnizor.
Domeniul de activitate (FI)
Înregistrare.
Sistemul de informa?ii financiare (FI)
Subiecte generale de contabilitate financiar?.

Care sunt cele dou? tipuri de documenta?ie?

Documenta?ia se poate referi la dou? tipuri diferite: produse ?i procese. Documenta?ia produsului descrie produsul în curs de dezvoltare ?i ofer? îndrum?ri cu privire la modul de executare a ac?iunilor cu acesta. Documenta?ia procesului, pe de alt? parte, se refer? la tot materialul creat în timpul dezvolt?rii.

Concluzie

Diferen?a cheie dintre externalizare ?i BPO este c? externalizarea este delegarea unui proces non-core al unei companii c?tre un furnizor extern, în timp ce BPO este delegarea unei anumite func?ii de afaceri c?tre un furnizor extern.

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?