Expedierea este transportat? la centrul de colete

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Expedierea a fost preluat? de la PACKSTATION pentru a fi transportat? mai departe. Containerul de transport cu expedierea a fost redirec?ionat c?tre ?ara/regiunea de destina?ie.

Ce este un centru de colete?

Locul este responsabil de livrarea coresponden?ei ?i a pachetelor c?tre locuitorii ora?ului. În timpul s?pt?mânii, Centrul de colete este închis pentru c? a avut loc decontaminarea.

Ce înseamn? coletul t?u la locul de livrare?

Loca?ia de livrare înseamn? loca?ia specificat? în comand? la care Furnizorul va procura livrarea Bunurilor.

De ce transportul meu a fost returnat expeditorului?

Articolele sunt returnate expeditorului dac?: Destinatarul s-a mutat f?r? a furniza o adres? de expediere. Articolul este refuzat de c?tre destinatar. Articolul con?ine taxe po?tale insuficiente.

Cât timp r?mâne un pachet într-un centru de procesare?

În medie, o po?t? sau un pachet petrece 24 de ore sau mai pu?in la o unitate regional? înainte de a trece la urm?toarea rut? a c?l?toriei sale. Cu toate acestea, motive de inevitabil, cum ar fi vremea rea sau ma?inile defecte, pot face ca coresponden?a dvs. s? petreac? mai mult de 24 de ore într-o unitate regional?.

Ce înseamn? centrul coletului final?

Centrul coletului final: coletul se afl? la centrul coletului final ?i va trece la livrare în pasul urm?tor. În livrare: coletul a p?r?sit centrul de colete final ?i se afl? în vehiculul de livrare GLS. Este de a?teptat s? v? fie livrat în cursul zilei.

Cât timp poate r?mâne coletul meu la un magazin de colete?

Coletele care sunt livrate la Pickup Parcelshop sunt depozitate acolo timp de 7 zile calendaristice. Zilele calendaristice sunt fiecare zi a s?pt?mânii, inclusiv duminica. Dup? aceea, coletul este returnat expeditorului.

Cât timp r?mâne un colet într-un dulap pentru colete?

Nu vei fi acas? pentru a primi un colet? Trimite?i-l într-un depozit gratuit de colete* 24/7 ?i colecta?i-l la orice or?, zi sau noapte. Un dulap de colete este un spa?iu de depozitare sigur în care ave?i la dispozi?ie 48 de ore pentru a v? ridica coletul.

Cât timp r?mâne coletul în dulap?

Odat? ce transportul a fost plasat într-un dulap sta?ionar, îl pute?i ridica – ca de obicei – în 48 de ore (din dulap). Dup? acest timp, pachetul este returnat expeditorului.

Care sunt etapele livr?rii coletului?

Etape de livrare a coletului
Colectare prin curier. Odat? ce coletul dvs. a fost ambalat ?i etichetat cu grij?, acesta trebuie predat curierului ales.
C?l?torie la depozitul de curierat.
Pachetul este primit la centrul de destina?ie.
?oferul de livrare preia coletul.
Mila final? ?i livrare.

Cum ?tiu exact când va ajunge pachetul meu?

Pute?i introduce num?rul de urm?rire USPS în Circuit pentru a ob?ine informa?ii în timp real despre pachet ?i pentru a confirma c? pachetul este în mi?care. Circuit Package Tracker v? va oferi rapoarte instantanee de urm?rire USPS pentru orice pachet, atâta timp cât ave?i num?rul dvs. de urm?rire.

Expediat înseamn? c? coletul meu a sosit?

Livrat înseamn? livrat? Nu, expediat nu înseamn? livrat. Când prime?ti o notificare care indic? faptul c? pachetul t?u a fost expediat, înseamn? c? pachetul t?u se îndreapt? c?tre destina?ie. Pachetul se afl? între loca?ia vânz?torului ?i loca?ia final? de livrare (dvs).

Ce se întâmpl? dac? coletul meu este returnat expeditorului?

Dac? comanda dvs. a fost marcat? ca returnat? expeditorului , probabil c? a existat o problem? cu adresa dvs. de expediere care a f?cut ca comanda dvs. s? nu poat? fi livrat?. Pute?i verifica istoricul de urm?rire pentru detalii care ar putea explica exact ce a mers prost în acest caz.

Ce se întâmpl? dac? expeditorul pierde pachetul?

Dac? transportatorul nu poate localiza pachetele, trebuie s? depune?i o cerere de asigurare pentru a acoperi valoarea asigurat? combinat? a pachetelor pierdute. Pentru aceasta este nevoie de num?rul de urm?rire, dovada valorii articolului ?i dovada asigur?rii.

Primesc o rambursare dac? pachetul meu este returnat expeditorului?

Nu. Odat? ce un pachet a fost acceptat în fluxul post USPS, acesta nu poate fi rambursat. Este imperativ ca orice solicitare de rambursare a oric?ror pachete USPS f?cute din gre?eal? s? se fac? în stare înainte de tranzit.

În tranzit înseamn? c? va fi livrat ast?zi?

„În tranzit” înseamn? c? pachetul dumneavoastr? este în drum spre destina?ia final?. Nu înseamn? neap?rat c? pachetul dvs. se afl? într-un vehicul în mi?care, cum ar fi un avion sau un camion.

Concluzie

Vama verific? fiecare pachet? R?spunsul scurt este da. Vama verific? toate pachetele ?i po?ta interna?ionale de intrare. În timpul acestui proces, un ofi?er vamal din ?ara în care expedia?i va examina pachetul pentru a se asigura c? respect? legile, reglement?rile ?i politicile ??rii.

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?