Def Courier

Posted by colcipro
Category:

Introducere

Pa?i pentru a expedia c?tre c?su?ele po?tale
Începe?i din centrul plicului. Este esen?ial s? scrie?i vizibil numele ?i adresa scrisorii sau pachetului.
Scrie?i numele ?i prenumele destinatarului pe primul rând.
Nota?i compania sau organiza?ia (op?ional)
Furniza?i num?rul c?su?ei po?tale.
Ad?uga?i ora?ul, statul ?i cod po?tal pân? la linia de jos.

Cum g?sesc adresa fizic? a unei c?su?e po?tale?

Cum ob?in o adres? fizic? de la o c?su?? po?tal?? Va trebui s? solicita?i adresa fizic? de la proprietarul c?su?ei po?tale, utilizând formularul USPS corespunz?tor. Sau, c?uta?i online unde se afl? c?su?a po?tal?.

Cum pot contacta ora?ul Fort Collins?

Prim?ria de Vest, 300 LaPorte Ave.
.
?ef departament: Kelly DiMartino
Dawn Kennedy.
dkennedyfcgov.com.
970.221.6509.
Fort Box, 25_000000000000000005

Cine furnizeaz? ap? Fort Collins Colorado?

Furnizarea de tratare ?i distribu?ie a apei în nordul Colorado. Districtele Fort Collins-Loveland Water ?i South Fort Collins Sanitation District au oferit întregul spectru de tratare ?i distribu?ie a apei întreprinderilor ?i cet??enilor din p?r?i din Fort Collins, Loveland, Timnath, Windsor ?i Comitatul Larimer din 1961

Care sunt exemplele de adrese de c?su?? po?tal??

adres? de c?su?? po?tal? va avea, de obicei, c?su?a po?tal? ca linie de adres? complet?, dup? adresa str?zii sau în al doilea câmp de adres?. Uneori poate ap?rea f?r? litere, cum ar fi 324 sau scurtat la POB 373.

Pot c?su?ele po?tale s? primeasc? pachete?

Suficient de mare pentru mai multe pachete. Ideal pentru: C?su?a po?tal? foarte mare este ideal? pentru un proprietar de afaceri mici care prime?te frecvent mai multe pachete ?i po?t? de diferite dimensiuni. Aceasta este, de asemenea, o op?iune de dimensiuni grozave pentru o gospod?rie care prime?te o mul?ime de pachete de la comercian?ii online.

Pot folosi o c?su?? po?tal? ca adres? personal??

Pot folosi o c?su?? po?tal? ca adres? legal?? Pute?i utiliza o cutie po?tal? ca adres? de coresponden??, dar nu poate fi utilizat? legal ca adres? fizic?. Nu pute?i utiliza o c?su?? po?tal? ca adres? a permisului de conducere, adres? de facturare a cardului de credit sau orice alte informa?ii de identificare personal?.

Pute?i verifica adresa unei c?su?e po?tale?

Pentru a o verifica, accesa?i www.usps.com/poboxes ?i face?i clic pe Go sub Locate a Post Office Box în partea dreapt?.

Pot folosi adresa pentru c?su?a po?tal??

Postatorii pot folosi adresa de strad? a c?su?ei lor po?tale ca adres? de coresponden??. Serviciul po?tal al Statelor Unite ofer? clien?ilor din aproximativ 6.400 de birouri din toat? ?ara op?iunea de a utiliza un PBSA ca echivalent al adresei tradi?ionale de tip c?su?? po?tal? a clientului.

Care este cea mai bun? zon? pentru a locui în Fort Collins?

Cele mai bune locuri de locuit în Fort Collins, CO
Old Town. Dac? dori?i confort într-un cartier fermec?tor, aglomerat, situat central, Old Town ar putea fi locul perfect pentru dvs.
Old Prospect.
Terry Point ?i Terry Shores.
Warren Shores.
Bucking Horse.
Southridge Greens._x000D. Hills.
University Park.

Cine de?ine Fort Collins?

Fort Collins Coloradoan
Tip Daily newspaper
Format Broadsheet
Proprietar(i) Gannett
Editor Eric Larsen (2017)
Fondat 1873
Înc? 3 rânduri

Este Fort Collins un ora? militar?

Fort Collins a fost fondat ca fort militar în 1864 ?i denumit Camp Collins. Postul a primit numele în onoarea locotenentului col. William 0. Collins, comandantul popular al trupelor de cavalerie din Ohio al c?ror cartier general se afla la Fort Laramie.

Câte case sunt în Fort Collins?

Tabel
Popula?ie
Chiria medie brut?, 2017-2021 1.443 USD
Autoriza?ii de construire, 2021 X
Familii ?i aranjamente de locuit
Gospod?rii, 2017-2017-2017-2020 _D_x7020 _50020 _5000D

În ce jude? se afl? Fort Collins?

Larimer County
Fort Collins / County

Re?edin?a de jude? ?i cea mai mare popula?ie a comitatului Larimer se g?se?te în Fort Collins, dar Loveland este, de asemenea, situat în acest jude? numit pentru William Larimer, Jr., fondatorul Denver. În 2013, popula?ia a fost estimat? la 315.988.

Pentru ce este cel mai cunoscut Fort Collins?

Fort Collins: Capitala berii artizanale din Colorado!

Fort Collins produce 70 la sut? din berea artizanal? din Colorado ?i ?apte la sut? din Statele Unite. Vizita?i Anheuser-Busch pentru a afla cum este fabricat Budweiser, pentru a vedea Clydesdales ?i pentru a v? scufunda în istoria uneia dintre cele mai longevive companii de bere din ?ar?.

Care este num?rul c?su?ei po?tale în India?

Se refer? la codul din num?rul oficiului po?tal al sistemului de coduri po?tale, care este utilizat în principal în India Post pentru a separa coresponden?a. Num?rul indexului po?tal este format din ?ase cifre lungi.

Cutia PO este mai bun? decât adresa?

Exist? vreo preferin?? între o adres? ?i o c?su?? po?tal?? Din punct de vedere financiar, USPS prefer? s? livreze coresponden?a la o c?su?? po?tal?. O scrisoare trimis? la o c?su?? po?tal? cost? USPS mai pu?ini bani, deoarece nu trebuie s? transporte acea scrisoare la o loca?ie stradal?.

Concluzie

În mod tradi?ional, c?su?ele po?tale sunt folosite pentru a primi coresponden?a atunci când locui?i în zone în care coresponden?a nu este livrat? direct la domiciliul dumneavoastr?. Exist? peste 30.0000 de oficii po?tale în Statele Unite. Mul?i oameni închiriaz? cutii po?tale pentru c? locuiesc în zone îndep?rtate unde coresponden?a nu este livrat?, c?l?toresc mult sau doresc confiden?ialitate.

Leave a Reply

Trimite mesaj
Te servim cu drag!
Ce anume doresti sa transporti?